Disclaimer

Wij streven ernaar u een website te bieden die nuttig, nauwkeurig en gemakkelijk te gebruiken is. Alle inhoud op www.lifeplusformula.com is alleen bedoeld ter algemene informatie. Deze heeft geen adviserende taak waarop vertrouwen kan worden gebaseerd, of dient niet ter vervanging van het medische advies van een arts of andere professional in de gezondheidszorg. Wij wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de hand voortvloeiend uit het vertrouwen dat in de inhoud op deze site wordt gesteld. Bezoekers dienen zich hierbij ervan bewust te zijn dat voedingssupplementen niet ter vervanging van een gevarieerd en evenwichtig dieet dienen te worden gebruikt.

Alle inhoud op deze website valt onder copyright van Lifeplus, tenzij anders vermeld. Bezoekers kunnen de inhoud van deze website met behulp van deelknoppen, via andere online middelen of door het afdrukken van kopieën, delen, zolang de inhoud in zijn volledige vorm wordt gebruikt, en niet op enige wijze wordt gemodificeerd (bijvoorbeeld door inhoud in ander materiaal te kopiëren en te plakken, waarbij de afbeeldingen zonder de begeleidende tekst worden gebruikt, of geselecteerde fragmenten worden gebruikt in plaats van volledige artikelen, enz.) en onze status als de auteurs van de inhoud (en dat van alle geïdentificeerde medewerkers) wordt erkend. Alle andere vormen van distributie of publicatie zijn niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Wanneer www.lifeplusformula.com koppelingen naar andere websites van derden bevat, zijn deze koppelingen alleen voor uw informatie en gemak bedoeld. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en accepteren geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor. We sluiten hierbij iedere aansprakelijkheid voor claims met betrekking tot de informatie of inhoud van de sites waarvoor koppelingen bestaan uit.

Lifeplus Europe Limited is een geregistreerd bedrijf in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 03231785 met haar geregistreerde kantoor in Lifeplus House, Little End Road, Eaton Socon, St Neots Cambridgeshire PE19 8JH, met btw-nummer GB 683911314 en e-mailadresinfo.eu@lifeplus.com.